Het ABC Framework: de tips

In een vorige blog over het ABC Framework, kon je al alles lezen over wat dit framework precies inhoudt. Wat betekenen Autonomie, Betrokkenheid (of verBondenheid) en Competenties nu precies in de context van welbevinden op het werk?

In deze blog gaan we dieper in op hoe je dit framework concreet kan toepassen in je dagelijkse realiteit. Tijdens onze Rent an Hr-manager trajecten hanteren we het ABC Framework als leidraad. Hierdoor kunnen we talloze tips delen, getoetst aan de realiteit.

Een tipje van de sluier? Het begint allemaal met een duidelijke visie en goalsetting.

Autonomie

ABC Framework
Het ABC Framework voor welbevinden in een organisatie

Hoe kan je er voor zorgen dat medewerkers in je organisatie autonomie ervaren? Zonder die duidelijke focus te verliezen natuurlijk.

Het begint allemaal met het uitdragen van een visie, zowel op korte als op lange termijn. Wat is de missie van je organisatie en welke concrete doelen zet je organisatie, je team, om deze missie te gaan verwezenlijken?

Autonomie geven zonder duidelijke visie en objectieven, kan leiden tot medewerkers die alle richtingen op gaan. En dat is nu net wat we niét willen.

Wat zijn dan wel goede tips:

 • Geef je team de vrijheid om zoveel mogelijk hun eigen uren en plaats van tewerkstelling te bepalen. Bepaal duidelijke doelstellingen die dienen gehaald te worden.
 • Focus op de Why van opdrachten, projecten, jobs en minder op de How.
 • Vertrouw je medewerkers. Vertrouw op hun verantwoordelijkheidszin en goede intenties.
 • Creëer opportuniteiten voor deelname in het beslissingsproces, denk aan workshops binnen je team of op bedrijfsniveau (ook een goeie voor het verhogen van betrokkenheid).
 • Geef medewerkers de vrijheid om 10% van hun tijd te werken op projecten die de medewerker zélf belangrijk vindt.
 • In plaats van zelf vergaderingen te leiden, nodig medewerkers uit om topics op de agenda te plaatsen en deze zelf toe te lichten.
 • Voorzie ruimte voor eigen initiatieven.
 • Maak duidelijk hoe het resultaat van je opdracht er moet uitzien, maar geef de vrijheid betreffende de manier waarop dit behaald wordt.

VerBondenheid

Betrokkenheid binnen ABC framework
Photo by Amer Mughawish on Unsplash

Regel één om aan betrokkenheid te werken: creëer een verhaal waaraan je medewerkers graag meeschrijven. Bepaal een duidelijke visie en stel doelen waaraan iedereen graag meewerkt. Als je weet waarom je iets doet, en je weet wat het resultaat ervan is, wordt zelfs de meest vervelende taak aantrekkelijker.

Enkele concrete tips:

 • Communiceer duidelijk je bedrijfsdoelen en cocreëer team- en individuele objectieven om deze samen te bereiken.
 • Toon waardering aan je medewerkers en stimuleer het geven van waardering onder elkaar; er bestaan meerdere tools om dit laagdrempelig te implementeren binnen je bedrijf.
 • Investeer in sociale cohesie, laat teamleden zich voorstellen aan elkaar, feiten delen die de collega’s nog niet wisten, organiseer teambuildings.
 • Faciliteer interactie bijvoorbeeld door het creëren van gezellige fysieke en virtuele ruimtes (chat, slack…).
 • Promoot open communicatie en ondersteun samenwerking.
 • Zorg voor een goede werk-privébalans, toon respect voor wie je medewerkers zijn als persoon, en ondersteun hun welzijn.

Competenties

Leren
Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Weet jij welke competenties je medewerkers hebben naast de in het oog springende? Een niet onbelangrijke vraag. Want door deze te kennen kan je medewerkers uitnodigen voor projecten die misschien niet meteen iets met hun vakgebied te maken hebben. Een interessante piste waardoor medewerkers op termijn breder ingezet kunnen worden en makkelijker door kunnen groeien, verticaal of lateraal.

Het is maar één van de redenen waarom competentiegericht interessant kan zijn voor je organisatie.

Enkele praktische tips om met competenties aan de slag te gaan:

 • Kom niet te snel ’to the rescue’ wanneer medewerkers vast (lijken te) zitten, maar laat hen zelf zoeken naar een oplossing.
 • Implementeer de PDCA cirkel: plan – do – check – act en stimuleer zo het zelflerend vermogen bij medewerkers.
 • Delegeer taken en verantwoordelijkheden wanneer medewerkers er klaar voor zijn.
 • Stimuleer je teamleden om bij te lezen, webinars te volgen, over hun vakgebied of social skills.
 • Bied opleidingsmogelijkheden en stimuleer medewerkers zélf met ideeën voor opleiding te komen.
 • Geef regelmatig constructieve feedback en voer functioneringsgesprekken waarin sterke punten worden benadrukt en groeimogelijkheden worden geïdentificeerd langs beide kanten.
 • Stimuleer teamleden na te denken over wat ze de komende jaren willen bereiken en wat ze eventueel nodig hebben om dit te behalen.
 • Bied intern of extern mentorschap en coaching aan, moedig kennisdeling tussen medewerkers aan.
 • Stel realistische doelen, maar bied ook voldoende uitdagingen, beloon uitstekende prestaties met erkenning of bonussen.
 • Bied loopbaanontwikkelingsmogelijkheden binnen je bedrijf, creëer een cultuur waarin leren en groeien worden aangemoedigd en fouten worden gezien als leermogelijkheden
 • Voelt een teamlid zich niet helemaal goed in een bepaalde job, mist hij bepaalde competenties? Doe aan jobcrafting, pas de job aan aan de medewerker zodat die weer energie krijgt van z’n werk.

Aan de slag

Rent an Hr-manager
Els Van Humbeeck

Popel je om aan de slag te gaan? Gelijk heb je!

Wil je graag even sparren over hoe deze tips toe te passen? Of wil je hulp inschakelen bij het uitwerken van een actieplan? We zijn maar een telefoontje, mailtje verwijderd. We horen graag van je!

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *