Motivatie geeft plezier op het werk

Het ABC Framework: de magie van werkplezier

“Wat is jullie toverformule?” vragen mensen ons wel eens. Hoe zorgen we ervoor dat werknemers met plezier aan de slag gaan?

Het ABC Framework

Een toverformule zou ik het niet noemen. Wel een simpel maar krachtig concept dat de kern vormt van moderne arbeidspsychologie en HR-management: Autonomy, Belonging en Competencies oftewel Autonomie, verBondenheid (Betrokkenheid) en Competencies. Het ABC framework. Deze drie elementen spelen een cruciale rol in de motivatie en het welbevinden van werknemers.

Laten we eens dieper ingaan op het belang van deze factoren.

Autonomie

Autonomie, ofwel de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf beslissingen te nemen over het eigen werk, is een fundamenteel onderdeel van de motivatie van werknemers. Wanneer werknemers de ruimte krijgen om hun taken en projecten zelfstandig te plannen en uit te voeren, ervaren ze een gevoel van controle en eigenaarschap. Dit gevoel van autonomie kan leiden tot een grotere betrokkenheid bij het werk en een hogere mate van tevredenheid. Werknemers die autonomie ervaren, voelen zich gewaardeerd en hebben vaak het gevoel dat hun bijdragen echt impact hebben op de organisatie.

Organisaties kunnen autonomie bevorderen door een cultuur van vertrouwen te creëren, waarin werknemers worden aangemoedigd om initiatief te tonen, zelfstandig beslissingen te nemen en hun ideeën te delen. Het bieden van flexibele werkschema’s en de mogelijkheid tot telewerken kan ook bijdragen aan het vergroten van de autonomie van werknemers.

VerBondenheid

Belonging - Betrokkenheid
Photo by George Pagan III on Unsplash

Verbondenheid verwijst naar het gevoel van samenhorigheid en sociale betrokkenheid binnen een organisatie. Het is van cruciaal belang voor het welbevinden van werknemers. Werknemers die zich verbonden voelen met hun collega’s en de organisatie zijn over het algemeen gemotiveerder en meer tevreden. Een gevoel van verbondenheid kan ook stress verminderen en eenzaamheid op de werkvloer tegengaan.

Wat kunnen organisaties doen om verbondenheid en betrokkenheid te stimuleren? Het is belangrijk dat zij een inclusieve en ondersteunende werkomgeving creëren. Concreet kunnen zij acties ondernemen om open communicatie te bevorderen, teambuildingactiviteiten organiseren en kansen creëren voor werknemers om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.

Competenties

Het is van groot belang dat werknemers het gevoel hebben dat ze over de juiste vaardigheden beschikken en de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Werknemers die zich competent voelen, hebben meer vertrouwen in hun vermogen om uitdagingen aan te gaan en doelen te bereiken, wat hun motivatie versterkt.

Organisaties kunnen de ontwikkeling van bekwaamheden ondersteunen door opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s aan te bieden, feedback en erkenning te geven voor prestaties en loopbaanpaden te definiëren waarin werknemers kunnen groeien en hun vaardigheden kunnen aanscherpen.

Toch een magische formule?

Els Van Humbeeck

Het ABC framework is geen magische formule, maar eerder een bewezen benadering om de motivatie en het welbevinden van werknemers te versterken. Organisaties die aandacht besteden aan deze drie elementen kunnen niet alleen een positieve invloed hebben op de prestaties en betrokkenheid van hun medewerkers, maar ook op het succes en de groei van de organisatie als geheel.

Olive People hanteert dit framework als een leidraad bij het uittekenen van het personeelsbeleid bij organisaties. En dat loont! Niet van vandaag op morgen maar op een duurzame wijze, voor een duurzame toekomst.

Bronnen: Het ABC framework is gebaseerd op de ‘Self Determination Theory‘ van Deci en Ryan. Daniel Pink werkte een gelijkaardig framework uit rond ‘Autonomy, Mastery and Purpuse’ in zijn boek ‘Drive’.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *