Always in the middle: the middle manager

Bij Olive People hebben we een zwak voor de middle manager. We geven dat graag toe. Enerzijds hebben we zelf 20 jaar in zo’n rol gewerkt en hebben we dus goed ervaren wat de mooie en uitdagende kanten van de job zijn. Anderzijds is het een functie waarbij je steeds tussen hamer en aambeeld zit en waar het best eenzaam kan worden. We houden daarom graag een pleidooi voor een opwaardering en betere omkadering van deze belangrijke rol.

Maar eerst: waarom is de rol van middle manager zo essentieel? En met welke uitdagingen worden ze geconfronteerd?

Middle managers spelen een cruciale rol in het vertalen van de strategische besluitvorming naar de operationele uitvoering. Bij het implementeren van de bedrijfsstrategieën en het overzien van de dagelijkse werkzaamheden, zorgen ze voor een soepele workflow. Middle managers bieden essentiële ondersteuning en begeleiding aan hun teams en zorgen ervoor dat ze op één lijn zitten met de doelstellingen van de organisatie. Dit terwijl ze ook aandacht besteden aan individuele problemen.

Een van de belangrijkste taken van middle managers is communicatie. Middle managers fungeren als doorgeefluik en geven informatie zowel naar het senior management als naar hun team door.

Waarom is deze functie zo essentieel?

Middle managers hebben om verschillende redenen een essentiële rol.

Ten eerste spelen ze een cruciale rol in het aanjagen van organisatorische verandering. Terwijl het topmanagement strategieën ontwikkelt, zijn het de middle managers die deze veranderingen uitvoeren en operationaliseren binnen hun respectievelijke afdelingen. Doordat ze dicht bij zowel senior management als hun medewerkers staan, begrijpen ze de nuances van de implementatie en kunnen ze de praktische uitdagingen aan die zich voordoen tijdens veranderingsinitiatieven.

Ten tweede spelen middle managers een belangrijke rol bij het creëren en behouden van een positieve werkcultuur. Zij zorgen ervoor dat medewerkers de nodige ondersteuning, begeleiding en middelen krijgen om hun taken effectief uit te voeren. Door open communicatielijnen te onderhouden, bevorderen middle managers het vertrouwen, moedigen ze samenwerking aan en motiveren ze hun teams om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Ze fungeren als coaches en geven mentorschap en feedback om de individuele en teamprestaties te verbeteren.

Ten derde zijn middle managers heel waardevol vanwege hun vermogen om conflicten te beheersen en problemen binnen hun teams op te lossen. Ze hebben een goed begrip van de sterke en zwakke punten van hun medewerkers en van de werkdynamiek. Deze kennis stelt hen in staat om conflicten te bemiddelen, harmonie te bevorderen en een productieve werkomgeving te behouden.

De uitdagingen van de middle manager

Middle managers worden geconfronteerd met een unieke reeks uitdagingen waardoor ze zich vaak gevangen voelen tussen een hamer en een aambeeld. Ze proberen een evenwicht te vinden tussen de eisen en verwachtingen van zowel het hogere management als hun ondergeschikten, wat voor grote druk kan zorgen.
Aan de ene kant zijn middle managers verantwoordelijk voor het behalen van de organisatiedoelen die zijn vastgesteld door de hogere leidinggevenden. Ze moeten strategieën implementeren, prestatiedoelen halen en vooruitgang naar boven toe rapporteren. Deze verwachtingen gaan vaak gepaard met strakke deadlines, beperkte middelen en beperkte autonomie. Middle managers kunnen het gevoel hebben dat ze klem zitten tussen de “hamer” van deze top-down druk en de noodzaak om resultaten te leveren.

Aan de andere kant zijn deze leidinggevenden verantwoordelijk voor het managen van hun teams en het aanpakken van hun problemen. Ze moeten medewerkers motiveren en inspireren, ontwikkelingsmogelijkheden bieden en zorgen voor een gezonde balans tussen werk en privé. Zij worden de stem van hun teams, geven feedback en pleiten voor het welzijn van hun werknemers. Deze verantwoordelijkheid plaatst hen in de “aambeeld”-positie, gevangen tussen de druk van bovenaf en de behoeften van hun ondergeschikten.

stressed out middle manager

Hun rol wordt er vandaag de dag ook niet makkelijker op.

Ze worden geconfronteerd met steeds meer burn-outs binnen hun teams. Het vingerwijzen naar de leidinggevende, dat in onze maatschappij toch bon ton is, zorgt voor extra stress en mogelijks voor een schuldgevoel. Zij kunnen hierdoor de druk ervaren om dit te proberen voorkomen. Ook nieuwe richtlijnen en maatschappelijke verwachtingen rond inclusiviteit, het recht op deconnecteren, de steeds wisselende verwachtingen van elke nieuwe generatie die zich aandient, authentiek zijn, empathisch zijn, … Geen wonder dat een middle manager al eens overdonderd kan zijn door al deze verwachtingen.

Bovendien ervaren middle managers vaak ambiguïteit in hun rol en tegenstrijdige prioriteiten. Ze krijgen richtlijnen van verschillende bronnen en moeten omgaan met tegenstrijdige eisen. Deze complexiteit kan leiden tot overbelasting van hun rol en verwarring over waar ze prioriteit aan moeten geven. Ze kunnen ook te maken krijgen met weerstand of scepticisme van zowel het hoger management als eerstelijns werknemers. Hierdoor wordt het een uitdaging om de juiste balans te vinden.

Hoe kunnen we de middle manager opwaarderen?

Middle managers zijn onmisbaar binnen organisaties en vormen de schakel tussen het hoger management en de werknemers. Ze hebben een cruciale rol bij het implementeren van strategieën, het bevorderen van communicatie en het koesteren van een positieve werkcultuur. Hoewel ze te maken hebben met uitdagingen en druk, is het essentieel om het belang van middle managers te erkennen en te waarderen. Om binnen het beeld van de hamer en het aambeeld te blijven: hoe zwaarder er druk gezet wordt, hoe sterker het hoefijzer. Tot het breekt…


Door hen de nodige ondersteuning, opleiding, coaching, autonomie en middelen te geven, kunnen organisaties hun expertise optimaal benutten en succes op alle niveaus stimuleren. De rol van de middle manager moet gewaardeerd en gecultiveerd worden om effectieve samenwerking en het bereiken van de organisatiedoelen te garanderen.

Els Van Humbeeck, Hr-manager & coach for rent
Els Van Humbeeck

Ben je zelf middle manager en wil je graag eens praten over je uitdagingen?

Ben je Hr-manager en wil je je leidinggevenden graag extra ondersteunen?

Plan hier een vrijblijvend adviesgesprek in.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *